24 czerwca 2017

SLD Lewica Razem wystawi do sejmików byłych parlamentarzystów.

Sojusz wraz z partnerami politycznymi pójdzie do wyborów na szczeblu sejmików wojewódzkich i rad powiatów pod szyldem SLD Lewica Razem. Wszyscy byli parlamentarzyści Sojuszu mają startować do sejmików wojewódzkich – to najważniejsze decyzje organizacyjne Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która obradowała 24 czerwca w Warszawie.
Podczas obrad zaprezentowano również kilka pomysłów programowych, które mają się stać podstawą 4 filarów, na których Sojusz oprze swoją kampanię do samorządów:
Darmowe drugie śniadanie dla uczniów klas 1 -3,
wyprawka szkolna 500 zł dla uczniów klasy pierwszej
przeznaczyć 2% PKB na budownictwo komunalne,
darmowe sczepienia przeciw grypie dla seniorów 60+ oraz przeciw HPV dla nastolatków,
bezpłatna opieka stomatologiczna w każdej szkole,
powołanie rzecznika praw seniora,
wykorzystanie teleopieki w ochronie zdrowia seniorów,
powołanie rodzinnych domów opieki społecznej.
Trzy najważniejsze decyzje polityczne i organizacyjne Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaprezentował przewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty. - Po pierwsze, zdecydowaliśmy o wystawieniu 16 000 kandydatów w skali kraju, na poziomie powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Sojusz wraz ze swoimi partnerami politycznymi wystartuje we wszystkich województwach i powiatach.
- Po drugie, zgodnie z wnioskiem struktur, które tworzyły Kongres Lewicy, dzisiaj podjęliśmy decyzję, żeby z naszymi partnerami iść do wyborów na poziomie sejmików pod szyldem SLD Lewica Razem. Decyzja ta jest podjęta po ustaleniach z naszymi partnerami, ta nazwa jest kontynuacją nazwy z ostatniego naszego startu w wyborach samorządowych, też mieliśmy tę nazwę SLD Lewica Razem - oświadczył Czarzasty podczas konferencji prasowej, która odbyła się po zakończeniu obrad Rady Krajowej.
- Po trzecie i myślę, że to decyzja bez precedensu jeżeli chodzi o partie polityczne w Polsce, wszyscy byli posłowie; wszystkie osoby, które startowały z Komitetu Zjednoczona Lewica i które są członkami SLD, a także mają zamiar kandydować w najbliższych wyborach do Sejmu, zostali dzisiaj jednomyślnie zobowiązani do kandydowania na listach do sejmików wojewódzkich. W związku z tym wszyscy nasi byli posłowie wystartują w 87 okręgach wyborczych – stwierdził.
- Jeżeli chodzi o mnie, to będę kandydował z okręgu płocko-ciechanowskiego, dając przykład oraz pokazując wierność swojemu okręgowi wyborczemu – dodał.
Przewodniczący Sojuszu zapowiedział również, iż SLD Lewica Razem przedstawi kandydatów na prezydentów miast do końca 2017 r., w tym również kandydat na prezydenta Warszawy. - Nie chcę się zachowywać tak, jakby wybory samorządowe miałyby się odbyć jutro – podkreślił Czarzasty.
Podczas konferencji prasowej Marcin Kulasek, sekretarz generalny SLD zaprezentował zespół programowy, który przygotował filary programowe, z którymi SLD pójdzie do wyborów samorządowych. W skład zespołu weszli min.: Anna Mackiewicz, wiceprezydentka Bydgoszczy; Karolina Pawliczak, wiceprezydentka Kalisza, Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi, czy też były poseł Marek Dyduch. Podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentowano już pierwsze efekty prac zespołu:
- „Pakiet dla Malucha” to propozycja związana z żywieniem najmłodszych. Pragniemy zaproponować, aby na każdym szczeblu samorządu uczniowie klas 1-3 byli objęci śniadaniem, które będzie wydawane każdemu dziecku, bez względu na jego status materialny, czy też społeczny - zapowiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. - Każdy uczeń dostanie od samorządowca SLD darmowe drugie śniadanie. Ma to zarówno walor żywieniowy, jak i zdrowotny, ponieważ chcemy, aby te śniadania zawierały odpowiednią dawkę zdrowych składników - podkreślił.
- Drugi pakiet związany z maluchami to wyprawka, która będzie tzw. bonem edukacyjnym. Każdy maluch, który rozpocznie edukacje w pierwszej klasie, czy to sześciolatek, czy to siedmiolatek dostanie na start do wykorzystania bon edukacyjny o wartości 500 zł - przedstawił propozycje zespołu Trela. - Pieniądze te nie trafią do rodziców, ale do szkół, które w porozumieniu z rodzicami będą wyposażały uczniów - dodał. - Bezpłatne są podręczniki, ale cały czas rodziny borykają się z problemami finansowymi i takie jednorazowe wsparcie będzie dla nich bardzo pomocne. Bon edukacyjny będzie przyznawany również bez żadnych ograniczeń, czyli każdy maluch, który rozpoczyna edukację na poziomie klasy pierwszej, otrzyma go – wypunktował.
Tomasz Trela przedstawił również propozycje SLD związane z mieszkalnictwem - Pragniemy, aby budownictwo komunalne było odzwierciedleniem nakładów na zbrojenia w budżecie państwa. Więc, jeżeli mamy 2% PKB zapisane w budżecie na armię, to chcemy takiego samego wskaźnika na budownictwo komunalne – oświadczył. - Pragniemy przeznaczyć w skali kraju kilkanaście miliardów złotych dla naszych gmin, tak aby można było budować nowe mieszkania komunalne, albo remontować już istniejące będące w zasobach gmin - nakreślił pomysł wiceprezydent Łodzi. - Dostępność mieszkań komunalnych powinna być możliwie dobra i kolejki na mieszkania nie trwały wiecznie. Ważne jest również to, aby młodzi ludzie, młode małżeństwa nie rozpoczynały dorosłego życia od wzięcia kredytu na mieszkanie – ocenił polityk.
„Zdrowe miasto, zdrowa gmina” to kolejna propozycja, z którą SLD pójdzie do najbliższych wyborów samorządowych, a którą zaprezentowała Karolina Pawliczak, wiceprezydentka Kalisza. - Profilaktyka należy do zadań własnych gminy i chcemy się na tym skupić. Zdrowie jest wartością nadrzędną, a gmina ma dzisiaj narzędzia, aby wprowadzać kompleksową profilaktykę związaną zarówno z seniorami, z dorosłymi jak i młodzieżą. Chcemy objąć szczepieniami przeciw grypie 60-latków, otworzyć gabinety i uruchomić opiekę stomatologiczną w każdej szkole, a także ruszyć z programem szczepień przeciw HPV dla nastolatków.
Anna Mackiewicz, wiceprezydentka Bydgoszczy podczas konferencji prasowej zaprezentowała propozycje skierowane do seniorów. - Budowa wieloletnich programów senioralnych, powołanie rzecznika praw seniora, zwiększenie roli rad seniorów, a także tworzenie gminnych funduszy aktywności seniorów, co ma posłużyć zwiększeniem dostępności do rekreacji, sportu i wypoczynku – wyliczała Mackiewicz. - Będziemy proponować powoływanie rodzinnych domów opieki społecznych, a także wykorzystanie nowych technologii w postaci teleopieki - zapowiedziała.

- Naszym głównym założeniem jest mieć, jako SLD, wpływ na to co się dzieje w samorządzie – rozpoczął woje wystąpienie Marek Dyduch, były poseł i obecnie radny województwa dolnośląskiego. - Wyznaczyliśmy sobie plan minimum: plus 1, plus 2, plus 3, czyli w tym roku średnie poparcie powyżej 6%, w przyszłym roku średnie poparcie powyżej 8%, i 2019 r. kiedy odbędą się wybory do parlamentu średnie poparcie powyżej 11%. Wtedy realnie możemy utworzyć klub parlamentarny, współrządzić w sejmikach i powiatach oraz gminach – podkreślił Dyduch. - Na to wszystko muszą zapracować zarówno doły, jak i centrala. Każdy dobry wynik gminy wzbogaca wynik w powiecie, a ten wynik do sejmiku, a ten przekłada się na wynik całego SLD – podsumował.

[za: www.sld.org.pl]

15 czerwca 2017

Europejski Kongres Kobiet Lewicy. Warszawa 10 czerwca 2017r.

Europejski Kongres Kobiet Lewicy obradował 10 czerwca 2017r. w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 300 pań z całej Polski, w tym członkinie i sympatyczki krakowskiego i małopolskiego SLD. Przybyło wielu gości zagranicznych. Debatowano nad prawami kobiet w Polsce i Europie. Wszystkich połączyło przekonanie, iż receptą na odzyskanie przez kobiety pełni praw jest progresywna polityka socjaldemokratyczna, stojąca w opozycji do konserwatywnych polityk serwowanych przez wiele rządów w Europie oraz na poziomie Unii Europejskiej.

W obradach wzięli udział m. in. Zita Gurmai, przewodnicząca PES Women, Evelyne Gebhardt, wiceprzewodnicząca PE,  Ines Ayala Sender, hiszpańska europosłanka S&D, Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD; prof. Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Marcin Kulasek, sekretarz generalny Sojuszu, a także wiceprzewodniczący SLD: Andrzej Szejna oraz Krzysztof Gawkowski. Obrady poprowadziła Katarzyna Bernadetta Olszewska, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Warszawa Praga Południe oraz sekretarz Rady Mazowieckiej SLD.

Po części oficjalnej kongresu zorganizowano event, w ramach którego uczestniczki i uczestnicy zgromadzili się przed wejściem do Pałacu Prymasowskiego, by w geście symbolizującym gotowość do chronienia praw kobiet otworzyć czerwone parasolki.  Nawiązano w ten sposób  do tzw. czarnego protestu przeciwko wcześniejszym informacjom o możliwości zaostrzenia prawa aborcyjnego.

Kolejnym punktem obrad były 3 panele dyskusyjne:  "Równa płaca, praca, wolność ekonomiczna kobiet oraz prawa reprodukcyjne", "Przeciwdziałanie stereotypom oraz zwiększenie aktywności kobiet",  "Wpływ europejskiej polityki równościowej na prawa kobiet w praktyce".  W dyskusji "Wpływ europejskiej polityki równościowej na prawa kobiet w praktyce" prowadzonej przez  Annę Skrzypek, ekspertkę Fundacji Europejskich Studiów Postępowych udział wzięły Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, prawniczka b. parlamentarzystka,  Małgorzata Diana Marenin, Przewodnicząca Stowarzyszenia Stop Stereotypom oraz Elżbieta Woźniak, Przewodnicząca Rady Krakowskiej SLD.

O Europejskim Kongresie Kobiet Lewicy prosimy czytać również TUTAJ