13 kwietnia 2017

"Ignacy Daszyński. Poseł z Krakowa" - ubiegłoroczna konferencja naukowa.

Rok temu, w sobotę, 30 kwietnia 2016r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja naukowa inaugurująca oficjalne obchody Roku Daszyńskiego. Organizatorem Sesji było Centrum im. Daszyńskiego, które tak przebieg spotkania przedstawiło na swojej stronie internetowej:

"W Polsce Ludowej Daszyński był marginalizowany jako demokrata. W III RP jako demokratyczny socjalista. Trzeba przywrócić pamięć o nim jako o demokratycznym socjaliście – powiedział prof. Michał Śliwa podczas sesji naukowej inaugurującej obchody „Roku Daszyńskiego”.
Uroczystą sesję odbywającą się na sali obrad Rady Miasta Krakowa otworzył dyrektor Centrum im. Ignacego Daszyńskiego Tomasz Kalita. Przedstawił on genezę i cele działania Centrum. Zaprezentował również zebranym „Niezbędnik Daszyńskiego”, najnowszą publikację Centrum, mającą na celu popularyzację postaci pierwszego premiera niepodległej Polski.
Następnie głos zabrał prof. Michał Śliwa, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przedstawił on sylwetkę Daszyńskiego i omówił losy pamięci o nim w okresie w PRL i III RP.
W imieniu prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego wystąpił Stanisław Dziedzic, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, który zwrócił uwagę na związki Daszyńskiego z Krakowem. „Marszałek Demokracji” był posłem z ziemi krakowskiej do różnych ciał ustawodawczych przez blisko 40 lat.
List od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odczytał w imieniu organizatorów dr Bartosz Rydliński. Marszałek Kuchciński podkreśla w nim rolę, jaką w budowie polskiej państwowości odegrał pierwszy premier niepodległej Polski.
Następnie odbył się panel dyskusyjny. Udział wzięli w nim udział prof. Paweł Samuś z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Danuta Waniek z Krakowskiej Akademia im. Frycza Modrzewskiego, dr Anna Kargol z Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego oraz Bartosz Machalica z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Panel moderowała red. Anna Kwiatkowska z TVP Historia.
Prof. Samuś przedstawił sylwetkę Daszyńskiego, jako organizatora jednej z największych masowych partii politycznych w historii Polski. Podkreślił również rolę Daszyńskiego w międzynarodowym ruchu robotniczym.
Prof. Waniek omówiła historię krakowskich pochodów 1-majowych organizowanych przez Daszyńskiego. Podkreśliła specyfikę ruchu robotniczego w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim, czyli w warunkach monarchii konstytucyjnej.
Z kolei dr Anna Kargol wpisała postać Daszyńskiego w historię idei polskiej lewicy. Podkreśliła jego przywiązanie do demokracji parlamentarnej, co uznała za istotę jego myśli politycznej.
Bartosz Machalica przedstawił dorobek Daszyńskiego, jako redaktora między innymi „Gazety Robotniczej” i „Naprzodu”. Podkreślił nowoczesny styl redagowanych przez niego czasopism. Odniósł się również do aktualności myśli politycznej Daszyńskiego, skupiając się na jego krytyce kultury szlacheckiej oraz sprzeciwie wobec militaryzmu.
W debacie głos zabrał między innymi Andrzej Kurz z krakowskiej „Kuźnicy”. Przypomniał dorobek środowiska „Kuźnicy” w upamiętnianiu postaci Daszyńskiego. Jednocześnie przywołał postać Andrzeja Urbańczyka , którego porównał do postaci premiera rządu ludowego. Przytoczył również perypetię związane z postawieniem krakowskiego pomnika Daszyńskiego po II wojnie światowej.
Spotkanie zakończył swoim wystąpieniem prof. Jan Widacki. Były poseł, minister i ambasador zwrócił uwagę na krakowską specyfikę działalności politycznej Daszyńskiego. Przypomniał również endecką nagonkę na Józefa Piłsudskiego oraz jej demaskację przez Daszyńskiego.
Wcześniej o godz. 10.00 delegacja organizatorów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ignacego Daszyńskiego przy ul. Kremerowskiej w domu, gdzie mieszkał Ignacy Daszyński".

"Niezbędnik Daszyńskiego" można pobrać TUTAJ


ul. Kremerowska 6.
Tablica pamiątkowa na kamienicy, w której mieszkał Ignacy Daszyński.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz