25 kwietnia 2017

Spotkajmy się 1 Maja!

Rada Krakowska Sojuszu Lewicy Demokratycznej gorąco zaprasza na uroczystości z okazji Święta Pracy. Manifestacja organizowana przez Radę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Malopolskiego odbędzie się 1 Maja o godz. 11.00 pod pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa w Alei Daszyńskiego. Przybądźmy licznie! Niech się święci 1 Maja!Manifest Europejski w Krakowie - 23 kwietnia 2017 roku.

W niedzielę 23 kwietnia 2017 roku w Krakowie odbył się Manifest Europejski. Współorganizatorem tego Manifestu była Małopolska Rada Wojewódzka SLD wraz z innymi opozycyjnymi partiami politycznymi i organizacjami społecznymi. Czynny udział w tych uroczystościach wzięli członkowie i sympatycy SLD z Krakowa i wielu powiatów w Małopolsce.
Manifest Europejski miał na celu wyrażenie Naszego poparcia w integracji z Unią Europejską oraz pokazać jak wiele zyskaliśmy od Naszego wejścia do Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy spotkania podpisali wspólnie "Manifest Europejski", który w najbliższych dniach zostanie przekazany do siedziby głównej Unii Europejskiej w Brukseli.
W imieniu SLD okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD Ryszard Śmiałek, który mówił o korzyściach infrastrukturalnych od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Poniżej tekst przemówienia Przewodniczącego MRW SLD Ryszard Śmiałka:

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy, Przyjaciele Europy

Za kilka dni minie 13 lat od momentu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Należy w tym miejscu wspomnieć o wielkich zasługach rządu SLD i Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, którzy na ostatniej prostej negocjowali najtrudniejsze ale i najważniejsze zapisy Naszego Traktatu Akcesyjnego z Unią Europejską, które to negocjacje trwały od 1994 roku i za które było odpowiedzialnych kilka rządów i premierów Rzeczypospolitej Polskiej. To dzięki nim udało się wynegocjować najkorzystniejsze warunki, z których tak licznie skorzystaliśmy przez ostatnie 13 lat.
Spójrzcie dookoła siebie jak zmieniła się otaczająca Nas infrastruktura, jak zmieniły się Nasze miasta, wsie, jak zmienił się Kraków i cała Małopolska.
To dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej współfinansowano między innymi budowę autostradę A4 Kraków – Rzeszów, zmodernizowano linię kolejową Kraków – Rzeszów, zintegrowano transport publiczny w Krakowie, poprawiono funkcjonowanie krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej, rozbudowano terminal pasażerski portu lotniczego Kraków – Balice, zmieniono obraz wielu ulic w Krakowie i innych miastach w Małopolsce, usprawniono komunikację w Krakowie, unowocześniono szkoły, które dzisiaj wyglądają nowocześnie z wielofunkcyjnymi boiskami, salami komputerowymi, basenami, nowoczesnymi stołówkami, powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków Płaszów II, zmodernizowano sieć wodno-kanalizacyjna, składowisko odpadów komunalnych Barycz, unowocześnieniono sieć ciepłowniczą. Władze miasta Kraków i małopolski skutecznie pozyskują fundusze europejskie na realizację większości zadań miasta. Środki europejskie służą realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie drogownictwa, transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, a także projektów nieinwestycyjnych, tzw. miękkich, w obszarze edukacji, pomocy społecznej, kultury i turystyki oraz integracji społecznej. Kraków jest miastem, które jako jedno z pierwszych w Polsce skorzystało ze środków przedakcesyjnych - z funduszu ISPA. Warto podkreślić, iż Kraków jest w ścisłej czołówce polskich miast w pozyskiwaniu dotacji unijnych na infrastrukturę. Przypomnę, iż w szczytowym okresie tj. 2010 roku wsparcie unijne na każdego mieszkańca Krakowa wyniosło 286 złotych. Kraków w latach 2004 – 2015 pozyskał ogólną kwotę blisko 5 mld złotych środków bezzwrotnych, które zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne. Od tej pory Kraków konsekwentnie realizuje swoje inwestycje przy wsparciu środków europejskich.
Wszędzie tam gdzie widzicie charakterystyczną tabliczkę z logo Unii Europejskiej i informację „sfinansowano z środków Unii Europejskiej w ramach programu” to dowód, że nie byłoby tego gdyby nie środki pomocowe z Unii Europejskiej. To taka pamiątka dla przyszłych pokoleń, żeby mogły docenić wkład swoich poprzedników w rozwój infrastrukturalny kraju. Unia Europejska jest z Nami obecna na co dzień i codziennie ją widzimy patrząc na to jak zmienił się otaczający Nas świat.
Dzisiaj możemy z dumą patrzeć na otaczającą Nas infrastrukturę w Krakowie, Małopolsce czy kraju, nie mamy powodu do wstydu na tle innych krajów ale kiedyś Nasza infrastruktura była bardzo zła i odbiegała bardzo od innych krajów z Unii Europejskiej. Dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu, wykorzystaniu środków pomocowych udało się to nadrobić i chociaż mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie infrastruktury to nie jesteśmy już tak daleko jak kiedyś. -
Pamiętajmy jednak, że nic nie jest dane na wieczność, ostatnie działania pisowskiego rządu i coraz więcej krytycznych uwag w kierunku Naszej akcesji z Unią Europejską, a przez niektórych polityków PiS wręcz domaganie się wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej zmuszają Nas do wzmożonej czujności i takiej aktywności jak dzisiaj. To my obywatele Rzeczypospolitej Polskiej tworzący wspólną europejską rodzinę z innymi krajami w ramach Unii Europejskiej musimy teraz w tych szczególnych momentach bronić dorobku i ponad dziejowego sukcesu jakim było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, przed małymi zakompleksionymi nieudacznikami, których cechuje tylko zawiść i zazdrość.
Tylko wspólna Nasza siła i jedność pozwoli Nam wygrać i dalej rozwijać Nasz kraj w duchu obranej właściwej drogi, europejskiej drogi, jedynej słusznej drogi.

Fot. http://malopolskie.sld.org.pl/

Fotografia i tekst [za:] http://malopolskie.sld.org.pl/

24 kwietnia 2017

Wybory w Krakowie.

Konwencja Organizacji Krakowskiej SLD w sobotę, 22 kwietnia 2017r. wybrała nową przewodniczącą. Funkcję tę objęła Kol. Elżbieta Woźniak – dotychczasowa Sekretarz Rady Krakowskiej SLD. Do Rady Wojewódzkiej wybrano Kol. Joannę Lipińską- Piekarską. Obu Koleżankom składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy! 

Elżbieta Woźniak

Elżbieta Woźniak

Joanna Lipińska-Piekarska. Fot. Facebook

19 kwietnia 2017

Wykład o Ludwiku Waryńskim.

Polecamy Państwa uwadze wykład, jaki odbędzie się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, w czwartek 27 kwietnia br. o godz. 17.00.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie
zaprasza na wykład

„Z historii gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Proces krakowski Ludwika Waryńskiego i towarzyszy (1880r.)”
który wygłosi dr Elżbieta Woźniak

Krakowskie Muzeum Archeologiczne mieści się w budynku przy ul. Senackiej 3, zajmowanym niegdyś przez więzienie św. Michała i działający przy nim sąd (ul. Senacka 1). Mury gmachu pamiętają głośne sprawy, którymi żył Kraków w XIX i na początku XX wieku. Jednym ze słynnych procesów, upamiętnionych na fasadzie budynku tablicą z roku 1950, był proces znanego działacza politycznego Ludwika Waryńskiego, twórcy partii robotniczej „Proletariat” i jego towarzyszy. Wykład jest kontynuacją cyklu „Z historii gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”.

Wykład odbędzie się 27. kwietnia (czwartek) br., o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Poselskiej 3 (wejście od strony Plant). Wstęp wolny.Plakat MAKŹródło wiadomości i fotografii:
Profil MAK na Facebook'u

14 kwietnia 2017

Muzeum Podgórza - trzecie spotkanie dyskusyjne.

Informacja dla mieszkańców Podgórza i nie tylko. Zachęcamy do wzięcia udziału w ciekawie zapowiadającym się spotkaniu. Informację podajemy za Newsletterem MHK.

"Muzeum Historyczne Miasta Krakowa po raz kolejny pragnie zaprosić mieszkańców Krakowa do rozmowy na temat powstającego Muzeum Podgórza. Szczególnie zapraszamy podgórzan oraz miłośników historii prawobrzeżnego Krakowa. Podczas spotkania podzielimy się:

  •  informacjami na temat postępów w pracach remontowych budynku dawnego zajazdu pod św. Benedyktem przy ul. Limanowskiego
  • zaprezentujemy efekty naszych dotychczasowych przygotowań wystawy stałej
  • opowiemy o kolejnych krokach związanych z realizacją tej inicjatywy.

Muzeum Podgórza to projekt, który tworzymy wspólnie z mieszkańcami Podgórza, miejsce otwarte na marzenia i pomysły. Podgórzanie przekazali nam już wiele ze swoich rodzinnych pamiątek i niezwykłych wspomnień. Czekamy na kolejne, jednocześnie zachęcając do dzielenia się dalszymi uwagami i refleksjami. Pragniemy, aby Muzeum Podgórza stało się miejscem otwartym, integrującym podgórzan, lokalne instytucje, organizacje i stowarzyszenia, dlatego liczymy na dalszą współpracę.

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić do udziału w konkursie na hasło promocyjne, które najpełniej wyrazi charakter nowego Muzeum, samego Podgórza oraz jego mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2017 r., o godzinie 18:00 w Kamieniołomie Jana Pawła II (sala obok kościoła św. Józefa w Podgórzu, ul. Zamoyskiego 2).

Rozmawiajmy – Muzeum Podgórza jest naszą wspólną inicjatywą, to Muzeum o Nas!"
 

Dawny Zajazd pod św. Benedyktem. Fot. EWoźniak


13 kwietnia 2017

"Ignacy Daszyński. Poseł z Krakowa" - ubiegłoroczna konferencja naukowa.

Rok temu, w sobotę, 30 kwietnia 2016r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja naukowa inaugurująca oficjalne obchody Roku Daszyńskiego. Organizatorem Sesji było Centrum im. Daszyńskiego, które tak przebieg spotkania przedstawiło na swojej stronie internetowej:

"W Polsce Ludowej Daszyński był marginalizowany jako demokrata. W III RP jako demokratyczny socjalista. Trzeba przywrócić pamięć o nim jako o demokratycznym socjaliście – powiedział prof. Michał Śliwa podczas sesji naukowej inaugurującej obchody „Roku Daszyńskiego”.
Uroczystą sesję odbywającą się na sali obrad Rady Miasta Krakowa otworzył dyrektor Centrum im. Ignacego Daszyńskiego Tomasz Kalita. Przedstawił on genezę i cele działania Centrum. Zaprezentował również zebranym „Niezbędnik Daszyńskiego”, najnowszą publikację Centrum, mającą na celu popularyzację postaci pierwszego premiera niepodległej Polski.
Następnie głos zabrał prof. Michał Śliwa, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przedstawił on sylwetkę Daszyńskiego i omówił losy pamięci o nim w okresie w PRL i III RP.
W imieniu prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego wystąpił Stanisław Dziedzic, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, który zwrócił uwagę na związki Daszyńskiego z Krakowem. „Marszałek Demokracji” był posłem z ziemi krakowskiej do różnych ciał ustawodawczych przez blisko 40 lat.
List od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odczytał w imieniu organizatorów dr Bartosz Rydliński. Marszałek Kuchciński podkreśla w nim rolę, jaką w budowie polskiej państwowości odegrał pierwszy premier niepodległej Polski.
Następnie odbył się panel dyskusyjny. Udział wzięli w nim udział prof. Paweł Samuś z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Danuta Waniek z Krakowskiej Akademia im. Frycza Modrzewskiego, dr Anna Kargol z Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego oraz Bartosz Machalica z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Panel moderowała red. Anna Kwiatkowska z TVP Historia.
Prof. Samuś przedstawił sylwetkę Daszyńskiego, jako organizatora jednej z największych masowych partii politycznych w historii Polski. Podkreślił również rolę Daszyńskiego w międzynarodowym ruchu robotniczym.
Prof. Waniek omówiła historię krakowskich pochodów 1-majowych organizowanych przez Daszyńskiego. Podkreśliła specyfikę ruchu robotniczego w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim, czyli w warunkach monarchii konstytucyjnej.
Z kolei dr Anna Kargol wpisała postać Daszyńskiego w historię idei polskiej lewicy. Podkreśliła jego przywiązanie do demokracji parlamentarnej, co uznała za istotę jego myśli politycznej.
Bartosz Machalica przedstawił dorobek Daszyńskiego, jako redaktora między innymi „Gazety Robotniczej” i „Naprzodu”. Podkreślił nowoczesny styl redagowanych przez niego czasopism. Odniósł się również do aktualności myśli politycznej Daszyńskiego, skupiając się na jego krytyce kultury szlacheckiej oraz sprzeciwie wobec militaryzmu.
W debacie głos zabrał między innymi Andrzej Kurz z krakowskiej „Kuźnicy”. Przypomniał dorobek środowiska „Kuźnicy” w upamiętnianiu postaci Daszyńskiego. Jednocześnie przywołał postać Andrzeja Urbańczyka , którego porównał do postaci premiera rządu ludowego. Przytoczył również perypetię związane z postawieniem krakowskiego pomnika Daszyńskiego po II wojnie światowej.
Spotkanie zakończył swoim wystąpieniem prof. Jan Widacki. Były poseł, minister i ambasador zwrócił uwagę na krakowską specyfikę działalności politycznej Daszyńskiego. Przypomniał również endecką nagonkę na Józefa Piłsudskiego oraz jej demaskację przez Daszyńskiego.
Wcześniej o godz. 10.00 delegacja organizatorów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ignacego Daszyńskiego przy ul. Kremerowskiej w domu, gdzie mieszkał Ignacy Daszyński".

"Niezbędnik Daszyńskiego" można pobrać TUTAJ


ul. Kremerowska 6.
Tablica pamiątkowa na kamienicy, w której mieszkał Ignacy Daszyński.