1 lipca 2017

Pamiętajmy o Boyu...

Towarzystwo Kultury Świeckiej w Krakowie im. Tadeusza Boya Żeleńskiego i SLD Koło nr 2 uprzejmie zapraszają swoich członków i sympatyków na uroczyste złożenie kwiatów pod popiersiem Tadeusza Boya Żeleńskiego w 76. rocznicę Jego śmierci. Obchody rocznicowe odbędą się 05 lipca br. (środa) o godz. 16.00 na Plantach przy ulicy Straszewskiego.

24 czerwca 2017

SLD Lewica Razem wystawi do sejmików byłych parlamentarzystów.

Sojusz wraz z partnerami politycznymi pójdzie do wyborów na szczeblu sejmików wojewódzkich i rad powiatów pod szyldem SLD Lewica Razem. Wszyscy byli parlamentarzyści Sojuszu mają startować do sejmików wojewódzkich – to najważniejsze decyzje organizacyjne Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która obradowała 24 czerwca w Warszawie.
Podczas obrad zaprezentowano również kilka pomysłów programowych, które mają się stać podstawą 4 filarów, na których Sojusz oprze swoją kampanię do samorządów:
Darmowe drugie śniadanie dla uczniów klas 1 -3,
wyprawka szkolna 500 zł dla uczniów klasy pierwszej
przeznaczyć 2% PKB na budownictwo komunalne,
darmowe sczepienia przeciw grypie dla seniorów 60+ oraz przeciw HPV dla nastolatków,
bezpłatna opieka stomatologiczna w każdej szkole,
powołanie rzecznika praw seniora,
wykorzystanie teleopieki w ochronie zdrowia seniorów,
powołanie rodzinnych domów opieki społecznej.
Trzy najważniejsze decyzje polityczne i organizacyjne Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaprezentował przewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty. - Po pierwsze, zdecydowaliśmy o wystawieniu 16 000 kandydatów w skali kraju, na poziomie powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Sojusz wraz ze swoimi partnerami politycznymi wystartuje we wszystkich województwach i powiatach.
- Po drugie, zgodnie z wnioskiem struktur, które tworzyły Kongres Lewicy, dzisiaj podjęliśmy decyzję, żeby z naszymi partnerami iść do wyborów na poziomie sejmików pod szyldem SLD Lewica Razem. Decyzja ta jest podjęta po ustaleniach z naszymi partnerami, ta nazwa jest kontynuacją nazwy z ostatniego naszego startu w wyborach samorządowych, też mieliśmy tę nazwę SLD Lewica Razem - oświadczył Czarzasty podczas konferencji prasowej, która odbyła się po zakończeniu obrad Rady Krajowej.
- Po trzecie i myślę, że to decyzja bez precedensu jeżeli chodzi o partie polityczne w Polsce, wszyscy byli posłowie; wszystkie osoby, które startowały z Komitetu Zjednoczona Lewica i które są członkami SLD, a także mają zamiar kandydować w najbliższych wyborach do Sejmu, zostali dzisiaj jednomyślnie zobowiązani do kandydowania na listach do sejmików wojewódzkich. W związku z tym wszyscy nasi byli posłowie wystartują w 87 okręgach wyborczych – stwierdził.
- Jeżeli chodzi o mnie, to będę kandydował z okręgu płocko-ciechanowskiego, dając przykład oraz pokazując wierność swojemu okręgowi wyborczemu – dodał.
Przewodniczący Sojuszu zapowiedział również, iż SLD Lewica Razem przedstawi kandydatów na prezydentów miast do końca 2017 r., w tym również kandydat na prezydenta Warszawy. - Nie chcę się zachowywać tak, jakby wybory samorządowe miałyby się odbyć jutro – podkreślił Czarzasty.
Podczas konferencji prasowej Marcin Kulasek, sekretarz generalny SLD zaprezentował zespół programowy, który przygotował filary programowe, z którymi SLD pójdzie do wyborów samorządowych. W skład zespołu weszli min.: Anna Mackiewicz, wiceprezydentka Bydgoszczy; Karolina Pawliczak, wiceprezydentka Kalisza, Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi, czy też były poseł Marek Dyduch. Podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentowano już pierwsze efekty prac zespołu:
- „Pakiet dla Malucha” to propozycja związana z żywieniem najmłodszych. Pragniemy zaproponować, aby na każdym szczeblu samorządu uczniowie klas 1-3 byli objęci śniadaniem, które będzie wydawane każdemu dziecku, bez względu na jego status materialny, czy też społeczny - zapowiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. - Każdy uczeń dostanie od samorządowca SLD darmowe drugie śniadanie. Ma to zarówno walor żywieniowy, jak i zdrowotny, ponieważ chcemy, aby te śniadania zawierały odpowiednią dawkę zdrowych składników - podkreślił.
- Drugi pakiet związany z maluchami to wyprawka, która będzie tzw. bonem edukacyjnym. Każdy maluch, który rozpocznie edukacje w pierwszej klasie, czy to sześciolatek, czy to siedmiolatek dostanie na start do wykorzystania bon edukacyjny o wartości 500 zł - przedstawił propozycje zespołu Trela. - Pieniądze te nie trafią do rodziców, ale do szkół, które w porozumieniu z rodzicami będą wyposażały uczniów - dodał. - Bezpłatne są podręczniki, ale cały czas rodziny borykają się z problemami finansowymi i takie jednorazowe wsparcie będzie dla nich bardzo pomocne. Bon edukacyjny będzie przyznawany również bez żadnych ograniczeń, czyli każdy maluch, który rozpoczyna edukację na poziomie klasy pierwszej, otrzyma go – wypunktował.
Tomasz Trela przedstawił również propozycje SLD związane z mieszkalnictwem - Pragniemy, aby budownictwo komunalne było odzwierciedleniem nakładów na zbrojenia w budżecie państwa. Więc, jeżeli mamy 2% PKB zapisane w budżecie na armię, to chcemy takiego samego wskaźnika na budownictwo komunalne – oświadczył. - Pragniemy przeznaczyć w skali kraju kilkanaście miliardów złotych dla naszych gmin, tak aby można było budować nowe mieszkania komunalne, albo remontować już istniejące będące w zasobach gmin - nakreślił pomysł wiceprezydent Łodzi. - Dostępność mieszkań komunalnych powinna być możliwie dobra i kolejki na mieszkania nie trwały wiecznie. Ważne jest również to, aby młodzi ludzie, młode małżeństwa nie rozpoczynały dorosłego życia od wzięcia kredytu na mieszkanie – ocenił polityk.
„Zdrowe miasto, zdrowa gmina” to kolejna propozycja, z którą SLD pójdzie do najbliższych wyborów samorządowych, a którą zaprezentowała Karolina Pawliczak, wiceprezydentka Kalisza. - Profilaktyka należy do zadań własnych gminy i chcemy się na tym skupić. Zdrowie jest wartością nadrzędną, a gmina ma dzisiaj narzędzia, aby wprowadzać kompleksową profilaktykę związaną zarówno z seniorami, z dorosłymi jak i młodzieżą. Chcemy objąć szczepieniami przeciw grypie 60-latków, otworzyć gabinety i uruchomić opiekę stomatologiczną w każdej szkole, a także ruszyć z programem szczepień przeciw HPV dla nastolatków.
Anna Mackiewicz, wiceprezydentka Bydgoszczy podczas konferencji prasowej zaprezentowała propozycje skierowane do seniorów. - Budowa wieloletnich programów senioralnych, powołanie rzecznika praw seniora, zwiększenie roli rad seniorów, a także tworzenie gminnych funduszy aktywności seniorów, co ma posłużyć zwiększeniem dostępności do rekreacji, sportu i wypoczynku – wyliczała Mackiewicz. - Będziemy proponować powoływanie rodzinnych domów opieki społecznych, a także wykorzystanie nowych technologii w postaci teleopieki - zapowiedziała.

- Naszym głównym założeniem jest mieć, jako SLD, wpływ na to co się dzieje w samorządzie – rozpoczął woje wystąpienie Marek Dyduch, były poseł i obecnie radny województwa dolnośląskiego. - Wyznaczyliśmy sobie plan minimum: plus 1, plus 2, plus 3, czyli w tym roku średnie poparcie powyżej 6%, w przyszłym roku średnie poparcie powyżej 8%, i 2019 r. kiedy odbędą się wybory do parlamentu średnie poparcie powyżej 11%. Wtedy realnie możemy utworzyć klub parlamentarny, współrządzić w sejmikach i powiatach oraz gminach – podkreślił Dyduch. - Na to wszystko muszą zapracować zarówno doły, jak i centrala. Każdy dobry wynik gminy wzbogaca wynik w powiecie, a ten wynik do sejmiku, a ten przekłada się na wynik całego SLD – podsumował.

[za: www.sld.org.pl]

15 czerwca 2017

Europejski Kongres Kobiet Lewicy. Warszawa 10 czerwca 2017r.

Europejski Kongres Kobiet Lewicy obradował 10 czerwca 2017r. w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 300 pań z całej Polski, w tym członkinie i sympatyczki krakowskiego i małopolskiego SLD. Przybyło wielu gości zagranicznych. Debatowano nad prawami kobiet w Polsce i Europie. Wszystkich połączyło przekonanie, iż receptą na odzyskanie przez kobiety pełni praw jest progresywna polityka socjaldemokratyczna, stojąca w opozycji do konserwatywnych polityk serwowanych przez wiele rządów w Europie oraz na poziomie Unii Europejskiej.

W obradach wzięli udział m. in. Zita Gurmai, przewodnicząca PES Women, Evelyne Gebhardt, wiceprzewodnicząca PE,  Ines Ayala Sender, hiszpańska europosłanka S&D, Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD; prof. Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Marcin Kulasek, sekretarz generalny Sojuszu, a także wiceprzewodniczący SLD: Andrzej Szejna oraz Krzysztof Gawkowski. Obrady poprowadziła Katarzyna Bernadetta Olszewska, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Warszawa Praga Południe oraz sekretarz Rady Mazowieckiej SLD.

Po części oficjalnej kongresu zorganizowano event, w ramach którego uczestniczki i uczestnicy zgromadzili się przed wejściem do Pałacu Prymasowskiego, by w geście symbolizującym gotowość do chronienia praw kobiet otworzyć czerwone parasolki.  Nawiązano w ten sposób  do tzw. czarnego protestu przeciwko wcześniejszym informacjom o możliwości zaostrzenia prawa aborcyjnego.

Kolejnym punktem obrad były 3 panele dyskusyjne:  "Równa płaca, praca, wolność ekonomiczna kobiet oraz prawa reprodukcyjne", "Przeciwdziałanie stereotypom oraz zwiększenie aktywności kobiet",  "Wpływ europejskiej polityki równościowej na prawa kobiet w praktyce".  W dyskusji "Wpływ europejskiej polityki równościowej na prawa kobiet w praktyce" prowadzonej przez  Annę Skrzypek, ekspertkę Fundacji Europejskich Studiów Postępowych udział wzięły Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, prawniczka b. parlamentarzystka,  Małgorzata Diana Marenin, Przewodnicząca Stowarzyszenia Stop Stereotypom oraz Elżbieta Woźniak, Przewodnicząca Rady Krakowskiej SLD.

O Europejskim Kongresie Kobiet Lewicy prosimy czytać również TUTAJ
11 maja 2017

72. rocznica zakończenia II wojny światowej.

Podpisanie 08 maja 1945 roku w Berlinie aktu bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskich Niemiec, zakończyło działania jednego z najkrwawszych konfliktów zbrojnych w historii. Pamięć  ofiar II wojny światowej jako organizacja krakowska SLD uczciliśmy złożeniem 08 maja br. kwiatów przy tablicy na ul.Szpitalnej 38, upamiętniającej akcję żołnierzy Gwardii Ludowej i Żydowskiej Organizacji Bojowej na kawiarnię „Cyganeria” (wówczas nur für Deutsche) w grudniu 1942 roku.

We wtorek 09 maja członkowie naszej organizacji uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Zwycięstwa, jakie miały miejsce na krakowskim Cmentarzu Wojskowym przy ul. Prandoty. Pod pomnikiem Armii Kraków i pomnikiem Żołnierzy Armii Czerwonej nasza delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze.


1 maja 2017

SLD Kraków świętuje 1 Maja!

Środowiska lewicowe uroczyście obchodziły dzisiaj Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. W manifestacji zorganizowanej przez OPZZ pod pomnikiem Czynu Rewolucyjnego Proletariatu Krakowa wzięła udział licznie reprezentowana organizacja krakowskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W imieniu władz małopolskich partii przemówienie wygłosił Janusz Bargieł – wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD.  Okolicznościowy list Przewodniczącego Rady Krajowej SLD Włodzimierza Czarzastego i Sekretarza Generalnego SLD Marcina Kulaska odczytała zgromadzonym Elżbieta Woźniak – Przewodnicząca Rady Krakowskiej Sojuszu.
O dzisiejszych obchodach prosimy czytać TUTAJ
Z relacją filmową zapoznać można się TUTAJ i TUTAJ

25 kwietnia 2017

Spotkajmy się 1 Maja!

Rada Krakowska Sojuszu Lewicy Demokratycznej gorąco zaprasza na uroczystości z okazji Święta Pracy. Manifestacja organizowana przez Radę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Malopolskiego odbędzie się 1 Maja o godz. 11.00 pod pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa w Alei Daszyńskiego. Przybądźmy licznie! Niech się święci 1 Maja!Manifest Europejski w Krakowie - 23 kwietnia 2017 roku.

W niedzielę 23 kwietnia 2017 roku w Krakowie odbył się Manifest Europejski. Współorganizatorem tego Manifestu była Małopolska Rada Wojewódzka SLD wraz z innymi opozycyjnymi partiami politycznymi i organizacjami społecznymi. Czynny udział w tych uroczystościach wzięli członkowie i sympatycy SLD z Krakowa i wielu powiatów w Małopolsce.
Manifest Europejski miał na celu wyrażenie Naszego poparcia w integracji z Unią Europejską oraz pokazać jak wiele zyskaliśmy od Naszego wejścia do Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy spotkania podpisali wspólnie "Manifest Europejski", który w najbliższych dniach zostanie przekazany do siedziby głównej Unii Europejskiej w Brukseli.
W imieniu SLD okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD Ryszard Śmiałek, który mówił o korzyściach infrastrukturalnych od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Poniżej tekst przemówienia Przewodniczącego MRW SLD Ryszard Śmiałka:

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy, Przyjaciele Europy

Za kilka dni minie 13 lat od momentu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Należy w tym miejscu wspomnieć o wielkich zasługach rządu SLD i Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, którzy na ostatniej prostej negocjowali najtrudniejsze ale i najważniejsze zapisy Naszego Traktatu Akcesyjnego z Unią Europejską, które to negocjacje trwały od 1994 roku i za które było odpowiedzialnych kilka rządów i premierów Rzeczypospolitej Polskiej. To dzięki nim udało się wynegocjować najkorzystniejsze warunki, z których tak licznie skorzystaliśmy przez ostatnie 13 lat.
Spójrzcie dookoła siebie jak zmieniła się otaczająca Nas infrastruktura, jak zmieniły się Nasze miasta, wsie, jak zmienił się Kraków i cała Małopolska.
To dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej współfinansowano między innymi budowę autostradę A4 Kraków – Rzeszów, zmodernizowano linię kolejową Kraków – Rzeszów, zintegrowano transport publiczny w Krakowie, poprawiono funkcjonowanie krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej, rozbudowano terminal pasażerski portu lotniczego Kraków – Balice, zmieniono obraz wielu ulic w Krakowie i innych miastach w Małopolsce, usprawniono komunikację w Krakowie, unowocześniono szkoły, które dzisiaj wyglądają nowocześnie z wielofunkcyjnymi boiskami, salami komputerowymi, basenami, nowoczesnymi stołówkami, powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków Płaszów II, zmodernizowano sieć wodno-kanalizacyjna, składowisko odpadów komunalnych Barycz, unowocześnieniono sieć ciepłowniczą. Władze miasta Kraków i małopolski skutecznie pozyskują fundusze europejskie na realizację większości zadań miasta. Środki europejskie służą realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie drogownictwa, transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, a także projektów nieinwestycyjnych, tzw. miękkich, w obszarze edukacji, pomocy społecznej, kultury i turystyki oraz integracji społecznej. Kraków jest miastem, które jako jedno z pierwszych w Polsce skorzystało ze środków przedakcesyjnych - z funduszu ISPA. Warto podkreślić, iż Kraków jest w ścisłej czołówce polskich miast w pozyskiwaniu dotacji unijnych na infrastrukturę. Przypomnę, iż w szczytowym okresie tj. 2010 roku wsparcie unijne na każdego mieszkańca Krakowa wyniosło 286 złotych. Kraków w latach 2004 – 2015 pozyskał ogólną kwotę blisko 5 mld złotych środków bezzwrotnych, które zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne. Od tej pory Kraków konsekwentnie realizuje swoje inwestycje przy wsparciu środków europejskich.
Wszędzie tam gdzie widzicie charakterystyczną tabliczkę z logo Unii Europejskiej i informację „sfinansowano z środków Unii Europejskiej w ramach programu” to dowód, że nie byłoby tego gdyby nie środki pomocowe z Unii Europejskiej. To taka pamiątka dla przyszłych pokoleń, żeby mogły docenić wkład swoich poprzedników w rozwój infrastrukturalny kraju. Unia Europejska jest z Nami obecna na co dzień i codziennie ją widzimy patrząc na to jak zmienił się otaczający Nas świat.
Dzisiaj możemy z dumą patrzeć na otaczającą Nas infrastrukturę w Krakowie, Małopolsce czy kraju, nie mamy powodu do wstydu na tle innych krajów ale kiedyś Nasza infrastruktura była bardzo zła i odbiegała bardzo od innych krajów z Unii Europejskiej. Dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu, wykorzystaniu środków pomocowych udało się to nadrobić i chociaż mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie infrastruktury to nie jesteśmy już tak daleko jak kiedyś. -
Pamiętajmy jednak, że nic nie jest dane na wieczność, ostatnie działania pisowskiego rządu i coraz więcej krytycznych uwag w kierunku Naszej akcesji z Unią Europejską, a przez niektórych polityków PiS wręcz domaganie się wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej zmuszają Nas do wzmożonej czujności i takiej aktywności jak dzisiaj. To my obywatele Rzeczypospolitej Polskiej tworzący wspólną europejską rodzinę z innymi krajami w ramach Unii Europejskiej musimy teraz w tych szczególnych momentach bronić dorobku i ponad dziejowego sukcesu jakim było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, przed małymi zakompleksionymi nieudacznikami, których cechuje tylko zawiść i zazdrość.
Tylko wspólna Nasza siła i jedność pozwoli Nam wygrać i dalej rozwijać Nasz kraj w duchu obranej właściwej drogi, europejskiej drogi, jedynej słusznej drogi.

Fot. http://malopolskie.sld.org.pl/

Fotografia i tekst [za:] http://malopolskie.sld.org.pl/

24 kwietnia 2017

Wybory w Krakowie.

Konwencja Organizacji Krakowskiej SLD w sobotę, 22 kwietnia 2017r. wybrała nową przewodniczącą. Funkcję tę objęła Kol. Elżbieta Woźniak – dotychczasowa Sekretarz Rady Krakowskiej SLD. Do Rady Wojewódzkiej wybrano Kol. Joannę Lipińską- Piekarską. Obu Koleżankom składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy! 

Elżbieta Woźniak

Elżbieta Woźniak

Joanna Lipińska-Piekarska. Fot. Facebook

19 kwietnia 2017

Wykład o Ludwiku Waryńskim.

Polecamy Państwa uwadze wykład, jaki odbędzie się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, w czwartek 27 kwietnia br. o godz. 17.00.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie
zaprasza na wykład

„Z historii gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Proces krakowski Ludwika Waryńskiego i towarzyszy (1880r.)”
który wygłosi dr Elżbieta Woźniak

Krakowskie Muzeum Archeologiczne mieści się w budynku przy ul. Senackiej 3, zajmowanym niegdyś przez więzienie św. Michała i działający przy nim sąd (ul. Senacka 1). Mury gmachu pamiętają głośne sprawy, którymi żył Kraków w XIX i na początku XX wieku. Jednym ze słynnych procesów, upamiętnionych na fasadzie budynku tablicą z roku 1950, był proces znanego działacza politycznego Ludwika Waryńskiego, twórcy partii robotniczej „Proletariat” i jego towarzyszy. Wykład jest kontynuacją cyklu „Z historii gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”.

Wykład odbędzie się 27. kwietnia (czwartek) br., o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Poselskiej 3 (wejście od strony Plant). Wstęp wolny.Plakat MAKŹródło wiadomości i fotografii:
Profil MAK na Facebook'u

14 kwietnia 2017

Muzeum Podgórza - trzecie spotkanie dyskusyjne.

Informacja dla mieszkańców Podgórza i nie tylko. Zachęcamy do wzięcia udziału w ciekawie zapowiadającym się spotkaniu. Informację podajemy za Newsletterem MHK.

"Muzeum Historyczne Miasta Krakowa po raz kolejny pragnie zaprosić mieszkańców Krakowa do rozmowy na temat powstającego Muzeum Podgórza. Szczególnie zapraszamy podgórzan oraz miłośników historii prawobrzeżnego Krakowa. Podczas spotkania podzielimy się:

  •  informacjami na temat postępów w pracach remontowych budynku dawnego zajazdu pod św. Benedyktem przy ul. Limanowskiego
  • zaprezentujemy efekty naszych dotychczasowych przygotowań wystawy stałej
  • opowiemy o kolejnych krokach związanych z realizacją tej inicjatywy.

Muzeum Podgórza to projekt, który tworzymy wspólnie z mieszkańcami Podgórza, miejsce otwarte na marzenia i pomysły. Podgórzanie przekazali nam już wiele ze swoich rodzinnych pamiątek i niezwykłych wspomnień. Czekamy na kolejne, jednocześnie zachęcając do dzielenia się dalszymi uwagami i refleksjami. Pragniemy, aby Muzeum Podgórza stało się miejscem otwartym, integrującym podgórzan, lokalne instytucje, organizacje i stowarzyszenia, dlatego liczymy na dalszą współpracę.

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić do udziału w konkursie na hasło promocyjne, które najpełniej wyrazi charakter nowego Muzeum, samego Podgórza oraz jego mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2017 r., o godzinie 18:00 w Kamieniołomie Jana Pawła II (sala obok kościoła św. Józefa w Podgórzu, ul. Zamoyskiego 2).

Rozmawiajmy – Muzeum Podgórza jest naszą wspólną inicjatywą, to Muzeum o Nas!"
 

Dawny Zajazd pod św. Benedyktem. Fot. EWoźniak


13 kwietnia 2017

"Ignacy Daszyński. Poseł z Krakowa" - ubiegłoroczna konferencja naukowa.

Rok temu, w sobotę, 30 kwietnia 2016r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja naukowa inaugurująca oficjalne obchody Roku Daszyńskiego. Organizatorem Sesji było Centrum im. Daszyńskiego, które tak przebieg spotkania przedstawiło na swojej stronie internetowej:

"W Polsce Ludowej Daszyński był marginalizowany jako demokrata. W III RP jako demokratyczny socjalista. Trzeba przywrócić pamięć o nim jako o demokratycznym socjaliście – powiedział prof. Michał Śliwa podczas sesji naukowej inaugurującej obchody „Roku Daszyńskiego”.
Uroczystą sesję odbywającą się na sali obrad Rady Miasta Krakowa otworzył dyrektor Centrum im. Ignacego Daszyńskiego Tomasz Kalita. Przedstawił on genezę i cele działania Centrum. Zaprezentował również zebranym „Niezbędnik Daszyńskiego”, najnowszą publikację Centrum, mającą na celu popularyzację postaci pierwszego premiera niepodległej Polski.
Następnie głos zabrał prof. Michał Śliwa, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przedstawił on sylwetkę Daszyńskiego i omówił losy pamięci o nim w okresie w PRL i III RP.
W imieniu prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego wystąpił Stanisław Dziedzic, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, który zwrócił uwagę na związki Daszyńskiego z Krakowem. „Marszałek Demokracji” był posłem z ziemi krakowskiej do różnych ciał ustawodawczych przez blisko 40 lat.
List od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odczytał w imieniu organizatorów dr Bartosz Rydliński. Marszałek Kuchciński podkreśla w nim rolę, jaką w budowie polskiej państwowości odegrał pierwszy premier niepodległej Polski.
Następnie odbył się panel dyskusyjny. Udział wzięli w nim udział prof. Paweł Samuś z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Danuta Waniek z Krakowskiej Akademia im. Frycza Modrzewskiego, dr Anna Kargol z Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego oraz Bartosz Machalica z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Panel moderowała red. Anna Kwiatkowska z TVP Historia.
Prof. Samuś przedstawił sylwetkę Daszyńskiego, jako organizatora jednej z największych masowych partii politycznych w historii Polski. Podkreślił również rolę Daszyńskiego w międzynarodowym ruchu robotniczym.
Prof. Waniek omówiła historię krakowskich pochodów 1-majowych organizowanych przez Daszyńskiego. Podkreśliła specyfikę ruchu robotniczego w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim, czyli w warunkach monarchii konstytucyjnej.
Z kolei dr Anna Kargol wpisała postać Daszyńskiego w historię idei polskiej lewicy. Podkreśliła jego przywiązanie do demokracji parlamentarnej, co uznała za istotę jego myśli politycznej.
Bartosz Machalica przedstawił dorobek Daszyńskiego, jako redaktora między innymi „Gazety Robotniczej” i „Naprzodu”. Podkreślił nowoczesny styl redagowanych przez niego czasopism. Odniósł się również do aktualności myśli politycznej Daszyńskiego, skupiając się na jego krytyce kultury szlacheckiej oraz sprzeciwie wobec militaryzmu.
W debacie głos zabrał między innymi Andrzej Kurz z krakowskiej „Kuźnicy”. Przypomniał dorobek środowiska „Kuźnicy” w upamiętnianiu postaci Daszyńskiego. Jednocześnie przywołał postać Andrzeja Urbańczyka , którego porównał do postaci premiera rządu ludowego. Przytoczył również perypetię związane z postawieniem krakowskiego pomnika Daszyńskiego po II wojnie światowej.
Spotkanie zakończył swoim wystąpieniem prof. Jan Widacki. Były poseł, minister i ambasador zwrócił uwagę na krakowską specyfikę działalności politycznej Daszyńskiego. Przypomniał również endecką nagonkę na Józefa Piłsudskiego oraz jej demaskację przez Daszyńskiego.
Wcześniej o godz. 10.00 delegacja organizatorów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ignacego Daszyńskiego przy ul. Kremerowskiej w domu, gdzie mieszkał Ignacy Daszyński".

"Niezbędnik Daszyńskiego" można pobrać TUTAJ


ul. Kremerowska 6.
Tablica pamiątkowa na kamienicy, w której mieszkał Ignacy Daszyński.
22 lutego 2017

Dyplom dla Elżbiety Woźniak.

Miło nam poinformować, że nasza Koleżanka Elżbieta Woźniak – Sekretarz Rady Krakowskiej SLD została uhonorowana Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim. O samej uroczystości prosimy czytać na stronie Województwa Małopolskiego TUTAJ.
5 lutego 2017

Joanna Talar - Ambasadorką Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Koleżanka Joanna Talar, przewodnicząca krakowskiego Forum Równych Szans i Praw Kobiet oraz członkini Rady Krakowskiej SLD - została wybrana Ambasadorką Ogólnopolskiej Karty Seniora. Koleżance Joannie Talar gorąco gratulujemy!


23 stycznia 2017

154. rocznica wybuchu powstania styczniowego.

W tym roku przypada 154. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Z tej okazji przedstawiciele Rady Krakowskiej SLD udali się w sobotę 21 stycznia do Ojcowa, na uroczyste obchody tego ważnego dla polskiej historii wydarzenia. Patriotyczna uroczystość zgromadziła kilkadziesiąt osób. Pod tablicą pamiątkową na elewacji dawnego hotelu „Pod Łokietkiem” (obecnie Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego) złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze, odśpiewano powstańcze pieśni. Następnie zgromadzeni uczestnicy udali się do sali dydaktycznej OPN, gdzie wysłuchali dwóch prelekcji poświęconych tematyce styczniowego zrywu niepodległościowego. Jedną z nich wygłosiła nasza Sekretarz Kol. Elżbieta Woźniak, członkini i działaczka PTTK.
Dodatkową atrakcją było ognisko powstańcze i zimowy spacer po Ojcowie – jednej z najpiękniejszych małopolskich miejscowości, leżącej na słynnym turystycznym szlaku Orlich Gniazd. Rada Krakowska SLD dziękuje Zespołowi ds. Turystyki i Rekreacji za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.
O powstaniu 1863 roku na terenie Ojcowa prosimy czytać TUTAJ
Fotografie z obchodów TUTAJ