1 lipca 2017

Pamiętajmy o Boyu...

Towarzystwo Kultury Świeckiej w Krakowie im. Tadeusza Boya Żeleńskiego i SLD Koło nr 2 uprzejmie zapraszają swoich członków i sympatyków na uroczyste złożenie kwiatów pod popiersiem Tadeusza Boya Żeleńskiego w 76. rocznicę Jego śmierci. Obchody rocznicowe odbędą się 05 lipca br. (środa) o godz. 16.00 na Plantach przy ulicy Straszewskiego.

24 czerwca 2017

SLD Lewica Razem wystawi do sejmików byłych parlamentarzystów.

Sojusz wraz z partnerami politycznymi pójdzie do wyborów na szczeblu sejmików wojewódzkich i rad powiatów pod szyldem SLD Lewica Razem. Wszyscy byli parlamentarzyści Sojuszu mają startować do sejmików wojewódzkich – to najważniejsze decyzje organizacyjne Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która obradowała 24 czerwca w Warszawie.
Podczas obrad zaprezentowano również kilka pomysłów programowych, które mają się stać podstawą 4 filarów, na których Sojusz oprze swoją kampanię do samorządów:
Darmowe drugie śniadanie dla uczniów klas 1 -3,
wyprawka szkolna 500 zł dla uczniów klasy pierwszej
przeznaczyć 2% PKB na budownictwo komunalne,
darmowe sczepienia przeciw grypie dla seniorów 60+ oraz przeciw HPV dla nastolatków,
bezpłatna opieka stomatologiczna w każdej szkole,
powołanie rzecznika praw seniora,
wykorzystanie teleopieki w ochronie zdrowia seniorów,
powołanie rodzinnych domów opieki społecznej.
Trzy najważniejsze decyzje polityczne i organizacyjne Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaprezentował przewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty. - Po pierwsze, zdecydowaliśmy o wystawieniu 16 000 kandydatów w skali kraju, na poziomie powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Sojusz wraz ze swoimi partnerami politycznymi wystartuje we wszystkich województwach i powiatach.
- Po drugie, zgodnie z wnioskiem struktur, które tworzyły Kongres Lewicy, dzisiaj podjęliśmy decyzję, żeby z naszymi partnerami iść do wyborów na poziomie sejmików pod szyldem SLD Lewica Razem. Decyzja ta jest podjęta po ustaleniach z naszymi partnerami, ta nazwa jest kontynuacją nazwy z ostatniego naszego startu w wyborach samorządowych, też mieliśmy tę nazwę SLD Lewica Razem - oświadczył Czarzasty podczas konferencji prasowej, która odbyła się po zakończeniu obrad Rady Krajowej.
- Po trzecie i myślę, że to decyzja bez precedensu jeżeli chodzi o partie polityczne w Polsce, wszyscy byli posłowie; wszystkie osoby, które startowały z Komitetu Zjednoczona Lewica i które są członkami SLD, a także mają zamiar kandydować w najbliższych wyborach do Sejmu, zostali dzisiaj jednomyślnie zobowiązani do kandydowania na listach do sejmików wojewódzkich. W związku z tym wszyscy nasi byli posłowie wystartują w 87 okręgach wyborczych – stwierdził.
- Jeżeli chodzi o mnie, to będę kandydował z okręgu płocko-ciechanowskiego, dając przykład oraz pokazując wierność swojemu okręgowi wyborczemu – dodał.
Przewodniczący Sojuszu zapowiedział również, iż SLD Lewica Razem przedstawi kandydatów na prezydentów miast do końca 2017 r., w tym również kandydat na prezydenta Warszawy. - Nie chcę się zachowywać tak, jakby wybory samorządowe miałyby się odbyć jutro – podkreślił Czarzasty.
Podczas konferencji prasowej Marcin Kulasek, sekretarz generalny SLD zaprezentował zespół programowy, który przygotował filary programowe, z którymi SLD pójdzie do wyborów samorządowych. W skład zespołu weszli min.: Anna Mackiewicz, wiceprezydentka Bydgoszczy; Karolina Pawliczak, wiceprezydentka Kalisza, Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi, czy też były poseł Marek Dyduch. Podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentowano już pierwsze efekty prac zespołu:
- „Pakiet dla Malucha” to propozycja związana z żywieniem najmłodszych. Pragniemy zaproponować, aby na każdym szczeblu samorządu uczniowie klas 1-3 byli objęci śniadaniem, które będzie wydawane każdemu dziecku, bez względu na jego status materialny, czy też społeczny - zapowiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. - Każdy uczeń dostanie od samorządowca SLD darmowe drugie śniadanie. Ma to zarówno walor żywieniowy, jak i zdrowotny, ponieważ chcemy, aby te śniadania zawierały odpowiednią dawkę zdrowych składników - podkreślił.
- Drugi pakiet związany z maluchami to wyprawka, która będzie tzw. bonem edukacyjnym. Każdy maluch, który rozpocznie edukacje w pierwszej klasie, czy to sześciolatek, czy to siedmiolatek dostanie na start do wykorzystania bon edukacyjny o wartości 500 zł - przedstawił propozycje zespołu Trela. - Pieniądze te nie trafią do rodziców, ale do szkół, które w porozumieniu z rodzicami będą wyposażały uczniów - dodał. - Bezpłatne są podręczniki, ale cały czas rodziny borykają się z problemami finansowymi i takie jednorazowe wsparcie będzie dla nich bardzo pomocne. Bon edukacyjny będzie przyznawany również bez żadnych ograniczeń, czyli każdy maluch, który rozpoczyna edukację na poziomie klasy pierwszej, otrzyma go – wypunktował.
Tomasz Trela przedstawił również propozycje SLD związane z mieszkalnictwem - Pragniemy, aby budownictwo komunalne było odzwierciedleniem nakładów na zbrojenia w budżecie państwa. Więc, jeżeli mamy 2% PKB zapisane w budżecie na armię, to chcemy takiego samego wskaźnika na budownictwo komunalne – oświadczył. - Pragniemy przeznaczyć w skali kraju kilkanaście miliardów złotych dla naszych gmin, tak aby można było budować nowe mieszkania komunalne, albo remontować już istniejące będące w zasobach gmin - nakreślił pomysł wiceprezydent Łodzi. - Dostępność mieszkań komunalnych powinna być możliwie dobra i kolejki na mieszkania nie trwały wiecznie. Ważne jest również to, aby młodzi ludzie, młode małżeństwa nie rozpoczynały dorosłego życia od wzięcia kredytu na mieszkanie – ocenił polityk.
„Zdrowe miasto, zdrowa gmina” to kolejna propozycja, z którą SLD pójdzie do najbliższych wyborów samorządowych, a którą zaprezentowała Karolina Pawliczak, wiceprezydentka Kalisza. - Profilaktyka należy do zadań własnych gminy i chcemy się na tym skupić. Zdrowie jest wartością nadrzędną, a gmina ma dzisiaj narzędzia, aby wprowadzać kompleksową profilaktykę związaną zarówno z seniorami, z dorosłymi jak i młodzieżą. Chcemy objąć szczepieniami przeciw grypie 60-latków, otworzyć gabinety i uruchomić opiekę stomatologiczną w każdej szkole, a także ruszyć z programem szczepień przeciw HPV dla nastolatków.
Anna Mackiewicz, wiceprezydentka Bydgoszczy podczas konferencji prasowej zaprezentowała propozycje skierowane do seniorów. - Budowa wieloletnich programów senioralnych, powołanie rzecznika praw seniora, zwiększenie roli rad seniorów, a także tworzenie gminnych funduszy aktywności seniorów, co ma posłużyć zwiększeniem dostępności do rekreacji, sportu i wypoczynku – wyliczała Mackiewicz. - Będziemy proponować powoływanie rodzinnych domów opieki społecznych, a także wykorzystanie nowych technologii w postaci teleopieki - zapowiedziała.

- Naszym głównym założeniem jest mieć, jako SLD, wpływ na to co się dzieje w samorządzie – rozpoczął woje wystąpienie Marek Dyduch, były poseł i obecnie radny województwa dolnośląskiego. - Wyznaczyliśmy sobie plan minimum: plus 1, plus 2, plus 3, czyli w tym roku średnie poparcie powyżej 6%, w przyszłym roku średnie poparcie powyżej 8%, i 2019 r. kiedy odbędą się wybory do parlamentu średnie poparcie powyżej 11%. Wtedy realnie możemy utworzyć klub parlamentarny, współrządzić w sejmikach i powiatach oraz gminach – podkreślił Dyduch. - Na to wszystko muszą zapracować zarówno doły, jak i centrala. Każdy dobry wynik gminy wzbogaca wynik w powiecie, a ten wynik do sejmiku, a ten przekłada się na wynik całego SLD – podsumował.

[za: www.sld.org.pl]

15 czerwca 2017

Europejski Kongres Kobiet Lewicy. Warszawa 10 czerwca 2017r.

Europejski Kongres Kobiet Lewicy obradował 10 czerwca 2017r. w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 300 pań z całej Polski, w tym członkinie i sympatyczki krakowskiego i małopolskiego SLD. Przybyło wielu gości zagranicznych. Debatowano nad prawami kobiet w Polsce i Europie. Wszystkich połączyło przekonanie, iż receptą na odzyskanie przez kobiety pełni praw jest progresywna polityka socjaldemokratyczna, stojąca w opozycji do konserwatywnych polityk serwowanych przez wiele rządów w Europie oraz na poziomie Unii Europejskiej.

W obradach wzięli udział m. in. Zita Gurmai, przewodnicząca PES Women, Evelyne Gebhardt, wiceprzewodnicząca PE,  Ines Ayala Sender, hiszpańska europosłanka S&D, Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD; prof. Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Marcin Kulasek, sekretarz generalny Sojuszu, a także wiceprzewodniczący SLD: Andrzej Szejna oraz Krzysztof Gawkowski. Obrady poprowadziła Katarzyna Bernadetta Olszewska, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Warszawa Praga Południe oraz sekretarz Rady Mazowieckiej SLD.

Po części oficjalnej kongresu zorganizowano event, w ramach którego uczestniczki i uczestnicy zgromadzili się przed wejściem do Pałacu Prymasowskiego, by w geście symbolizującym gotowość do chronienia praw kobiet otworzyć czerwone parasolki.  Nawiązano w ten sposób  do tzw. czarnego protestu przeciwko wcześniejszym informacjom o możliwości zaostrzenia prawa aborcyjnego.

Kolejnym punktem obrad były 3 panele dyskusyjne:  "Równa płaca, praca, wolność ekonomiczna kobiet oraz prawa reprodukcyjne", "Przeciwdziałanie stereotypom oraz zwiększenie aktywności kobiet",  "Wpływ europejskiej polityki równościowej na prawa kobiet w praktyce".  W dyskusji "Wpływ europejskiej polityki równościowej na prawa kobiet w praktyce" prowadzonej przez  Annę Skrzypek, ekspertkę Fundacji Europejskich Studiów Postępowych udział wzięły Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, prawniczka b. parlamentarzystka,  Małgorzata Diana Marenin, Przewodnicząca Stowarzyszenia Stop Stereotypom oraz Elżbieta Woźniak, Przewodnicząca Rady Krakowskiej SLD.

O Europejskim Kongresie Kobiet Lewicy prosimy czytać również TUTAJ
11 maja 2017

72. rocznica zakończenia II wojny światowej.

Podpisanie 08 maja 1945 roku w Berlinie aktu bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskich Niemiec, zakończyło działania jednego z najkrwawszych konfliktów zbrojnych w historii. Pamięć  ofiar II wojny światowej jako organizacja krakowska SLD uczciliśmy złożeniem 08 maja br. kwiatów przy tablicy na ul.Szpitalnej 38, upamiętniającej akcję żołnierzy Gwardii Ludowej i Żydowskiej Organizacji Bojowej na kawiarnię „Cyganeria” (wówczas nur für Deutsche) w grudniu 1942 roku.

We wtorek 09 maja członkowie naszej organizacji uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Zwycięstwa, jakie miały miejsce na krakowskim Cmentarzu Wojskowym przy ul. Prandoty. Pod pomnikiem Armii Kraków i pomnikiem Żołnierzy Armii Czerwonej nasza delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze.


1 maja 2017

SLD Kraków świętuje 1 Maja!

Środowiska lewicowe uroczyście obchodziły dzisiaj Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. W manifestacji zorganizowanej przez OPZZ pod pomnikiem Czynu Rewolucyjnego Proletariatu Krakowa wzięła udział licznie reprezentowana organizacja krakowskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W imieniu władz małopolskich partii przemówienie wygłosił Janusz Bargieł – wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD.  Okolicznościowy list Przewodniczącego Rady Krajowej SLD Włodzimierza Czarzastego i Sekretarza Generalnego SLD Marcina Kulaska odczytała zgromadzonym Elżbieta Woźniak – Przewodnicząca Rady Krakowskiej Sojuszu.
O dzisiejszych obchodach prosimy czytać TUTAJ
Z relacją filmową zapoznać można się TUTAJ i TUTAJ

25 kwietnia 2017

Spotkajmy się 1 Maja!

Rada Krakowska Sojuszu Lewicy Demokratycznej gorąco zaprasza na uroczystości z okazji Święta Pracy. Manifestacja organizowana przez Radę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Malopolskiego odbędzie się 1 Maja o godz. 11.00 pod pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa w Alei Daszyńskiego. Przybądźmy licznie! Niech się święci 1 Maja!Manifest Europejski w Krakowie - 23 kwietnia 2017 roku.

W niedzielę 23 kwietnia 2017 roku w Krakowie odbył się Manifest Europejski. Współorganizatorem tego Manifestu była Małopolska Rada Wojewódzka SLD wraz z innymi opozycyjnymi partiami politycznymi i organizacjami społecznymi. Czynny udział w tych uroczystościach wzięli członkowie i sympatycy SLD z Krakowa i wielu powiatów w Małopolsce.
Manifest Europejski miał na celu wyrażenie Naszego poparcia w integracji z Unią Europejską oraz pokazać jak wiele zyskaliśmy od Naszego wejścia do Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy spotkania podpisali wspólnie "Manifest Europejski", który w najbliższych dniach zostanie przekazany do siedziby głównej Unii Europejskiej w Brukseli.
W imieniu SLD okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD Ryszard Śmiałek, który mówił o korzyściach infrastrukturalnych od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Poniżej tekst przemówienia Przewodniczącego MRW SLD Ryszard Śmiałka:

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy, Przyjaciele Europy

Za kilka dni minie 13 lat od momentu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Należy w tym miejscu wspomnieć o wielkich zasługach rządu SLD i Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, którzy na ostatniej prostej negocjowali najtrudniejsze ale i najważniejsze zapisy Naszego Traktatu Akcesyjnego z Unią Europejską, które to negocjacje trwały od 1994 roku i za które było odpowiedzialnych kilka rządów i premierów Rzeczypospolitej Polskiej. To dzięki nim udało się wynegocjować najkorzystniejsze warunki, z których tak licznie skorzystaliśmy przez ostatnie 13 lat.
Spójrzcie dookoła siebie jak zmieniła się otaczająca Nas infrastruktura, jak zmieniły się Nasze miasta, wsie, jak zmienił się Kraków i cała Małopolska.
To dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej współfinansowano między innymi budowę autostradę A4 Kraków – Rzeszów, zmodernizowano linię kolejową Kraków – Rzeszów, zintegrowano transport publiczny w Krakowie, poprawiono funkcjonowanie krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej, rozbudowano terminal pasażerski portu lotniczego Kraków – Balice, zmieniono obraz wielu ulic w Krakowie i innych miastach w Małopolsce, usprawniono komunikację w Krakowie, unowocześniono szkoły, które dzisiaj wyglądają nowocześnie z wielofunkcyjnymi boiskami, salami komputerowymi, basenami, nowoczesnymi stołówkami, powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków Płaszów II, zmodernizowano sieć wodno-kanalizacyjna, składowisko odpadów komunalnych Barycz, unowocześnieniono sieć ciepłowniczą. Władze miasta Kraków i małopolski skutecznie pozyskują fundusze europejskie na realizację większości zadań miasta. Środki europejskie służą realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie drogownictwa, transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, a także projektów nieinwestycyjnych, tzw. miękkich, w obszarze edukacji, pomocy społecznej, kultury i turystyki oraz integracji społecznej. Kraków jest miastem, które jako jedno z pierwszych w Polsce skorzystało ze środków przedakcesyjnych - z funduszu ISPA. Warto podkreślić, iż Kraków jest w ścisłej czołówce polskich miast w pozyskiwaniu dotacji unijnych na infrastrukturę. Przypomnę, iż w szczytowym okresie tj. 2010 roku wsparcie unijne na każdego mieszkańca Krakowa wyniosło 286 złotych. Kraków w latach 2004 – 2015 pozyskał ogólną kwotę blisko 5 mld złotych środków bezzwrotnych, które zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne. Od tej pory Kraków konsekwentnie realizuje swoje inwestycje przy wsparciu środków europejskich.
Wszędzie tam gdzie widzicie charakterystyczną tabliczkę z logo Unii Europejskiej i informację „sfinansowano z środków Unii Europejskiej w ramach programu” to dowód, że nie byłoby tego gdyby nie środki pomocowe z Unii Europejskiej. To taka pamiątka dla przyszłych pokoleń, żeby mogły docenić wkład swoich poprzedników w rozwój infrastrukturalny kraju. Unia Europejska jest z Nami obecna na co dzień i codziennie ją widzimy patrząc na to jak zmienił się otaczający Nas świat.
Dzisiaj możemy z dumą patrzeć na otaczającą Nas infrastrukturę w Krakowie, Małopolsce czy kraju, nie mamy powodu do wstydu na tle innych krajów ale kiedyś Nasza infrastruktura była bardzo zła i odbiegała bardzo od innych krajów z Unii Europejskiej. Dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu, wykorzystaniu środków pomocowych udało się to nadrobić i chociaż mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie infrastruktury to nie jesteśmy już tak daleko jak kiedyś. -
Pamiętajmy jednak, że nic nie jest dane na wieczność, ostatnie działania pisowskiego rządu i coraz więcej krytycznych uwag w kierunku Naszej akcesji z Unią Europejską, a przez niektórych polityków PiS wręcz domaganie się wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej zmuszają Nas do wzmożonej czujności i takiej aktywności jak dzisiaj. To my obywatele Rzeczypospolitej Polskiej tworzący wspólną europejską rodzinę z innymi krajami w ramach Unii Europejskiej musimy teraz w tych szczególnych momentach bronić dorobku i ponad dziejowego sukcesu jakim było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, przed małymi zakompleksionymi nieudacznikami, których cechuje tylko zawiść i zazdrość.
Tylko wspólna Nasza siła i jedność pozwoli Nam wygrać i dalej rozwijać Nasz kraj w duchu obranej właściwej drogi, europejskiej drogi, jedynej słusznej drogi.

Fot. http://malopolskie.sld.org.pl/

Fotografia i tekst [za:] http://malopolskie.sld.org.pl/